Вътрешни правила

Заповеди за утвърждаване на вътрешни правила – ЗАПОВЕД

 

Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на възложените поръчки в ОУ „Д-р Петър Берон“-гр. Пловдив – ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Пловдив –Вътрешни правила за управление