Нашето училище

 

Отборът по шах на ОУ „Д-р Петър Берон“ – спечели първо място.

Семинария

Екскурзия – Стара Загора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top