Съобщения

ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Пловдив обявява свободни работни места за учител група начален етап.

 

ОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост – самостоятелен обект в сградата на ОУ “Д-р Петър Берон”, гр.Пловдив, ул.”Ген.Данаил Николаев” № 46, разположен на първия етаж в двуетажна масивна сграда, разположена в северната част  на дворното място на училището, с площ на обекта от 18 кв.м., с предназначение – за стоматологичен кабинет.

Закупуването на документите за участие е от 11.06.2019г. до 25.06.2019г. включително, след заплащане на конкурсните книжа от 30 лева по следната банкова сметка: IBAN: BG58IORT73753102004900, BIC: IORTBGSF в ИНВЕСТ БАНК ПЛОВДИВ или в касата на училището в гр.Пловдив, ул.”Ген.Данаил Николаев” № 46, ет.2. Депозитната вноска за участие е в размер на 100 лв., вносими по посочената банкова сметка.

Конкурсът ще се проведе на 26.06.2019г. от 13:00ч. в учителската стая на ОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул.”Ген.Данаил Николаев” № 46, ет.1.

Телефон и лице за контакт: Теодора Атанасова, тел. 089 787 17 33

Родителска среща за учениците от I до IV клас:

На 08.05.2019г. (сряда) от 18,00 часа ще се проведе родителска среща на учениците от I до IV клас.  

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022.

 

ПОРЕДИЦА ОТ УЪРКШОПИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАСКИ И КОСТЮМИ С КОНКРЕТЕН КЛАС ОТ ОУ „Д-Р П. БЕРОН“

Форма на включване в проекта, подходяща за малко по-големи деца – 5, 6, 7 клас. Заниманията се провеждат от наши водещи (професионални артисти) с осигурени от нас материали, консумативи и инструменти. Необходимо е присъствието на учител, отговарящ за класа. Планираме 5 или 6 занимания с времетраене от около 2 астрономически часа всяко. Първите две занимания могат да се проведат на място в училището, а останалите – в СКЛАД в удобно, предварително договорено време.

Идеята е децата, измислили и изработили маските и костюмите да участват с тях в парада на 4 май, но ако имат задръжки в това отношение, могат само да ги изработят, а да ги предоставят на по-малки свои съученици, които да ги носят на парада

Това трябва да бъде решено в самото начало на процеса. За повече информация –  тук

 

В кампанията “Капачки за бъдеще” в помощ на недоносени бебета се включиха и учениците от ОУ „Д-р Петър Берон“.

Първи стъпки проект “споделена трапеза – споделена градина“

Резултати от състезанието по математика „Европейско Кенгуру“ – резултати

Уважаеми  родители,

достъп до електронния дневник на ОУ „Д-р Петър Берон “ имате на адрес – https://www.shkolo.bg/

Националното  състезание по правопис на Английски език -Spelling Bee

  Под наслов „BEE Better Together“ премина Националното  състезание по правопис на Английски език -Spelling Bee- училищен кръг, в ОУ“Д-р Петър Берон“

 гр. Пловдив, което се проведе на 23февруари. В състезанието участваха 30 деца, които се състезаваха в 8 кръга. Думата  summit донесе победата на Елена Сиракова от VII в клас, а  Анна Тиролска от V в клас завърши втора. Двете участнички се класират за регионалният кръг, който ще се проведе на 23.03.2019г.

 

 

 

 

 

Коледните празници дадоха повод на кмета на район „Централен“ Георги Стаменов заедно с директора на ОУ “Д-р Петър Берон“ Стефан Кичуков да поздравят децата и треньорите от двата спортни клуба: баскетболен клуб „Марица-Кършияка“ иклуба по хокей на трева към училището.

Уважаеми родители,

Благодарим на всички, които участваха в Коледния базар.

Събраната сума е 3077лв.. В петък (21.12) ще бъде дарена на Детска онкохематология – гр. Пловдив.

Бъдете все така всеотдайни и съпричастни!

Желаем Ви весели празници!

 

 

 

 

 

Педагогически специалисти от ОУ „Д-р Петър Берон“ бяха запознати с метод за училищна медиация

На 14. 11. 2018 г. в ОУ „Панайот Хитов“ в град Сливен се проведе обучение по НП „Квалификация“ 2018 г. на тема „Мобилност за посещение на училища с кабинети за медиация“, на което присъстваха екипи от различни училища в страната. Нашето училище бе представено от екип , включващ четири педагогически специалиста : начален учител – г-жа Марияна Костадинова, учител ЦОУД – г-жа Таня Муржева, логопед – Неда Недева и психолог – Теодора Атанасова. На срещата се обсъди какво представлява медиацията и защо е толкова важно въвеждането й в училище. Училището домакин сподели своя опит в прилагането на този метод, а на гостите бе представен създаденият за целта кабинет и им бяха раздадени полезни разработени материали за обучение на ученици или учители като медиатори (наставници).

Екипите разгледаха и материалната база на ОУ „Панайот Хитов“ , в това число училищната библиотека и ресурсният кабинет и обмениха добри практики за прилагане в училищна среда.

Екипът от ОУ „Д-р Петър Берон“ реши да започне популяризирането на метода Медиация и в нашето училище, като първи с него бяха запознати учениците от ученическия ни съвет и част от тях изявиха желание да бъдат обучени за наставници на по-малки техни съученици.

Top