Съобщения

график

за провеждане на родителски срещи по класове за учебната 2018/2019 учебна година

 

I клас – 10.09.2018г.(понеделник) от 18.00часа.

ПГ – 12.09.2018г. (сряда) от 18.00часа.

от II до VII клас – 20.09.2018г. (четвъртък) от 18.00часа.