Бюджет

 

първо тримесечие

второ тримесечие

трето тримесечие

информация за изпълнението на  делигирания бюджет през 2019г. – отчет