Отчет

информация за изпълнението на  делигирания бюджет – отчет II-ро тримесечие 2019г.