Документи

Училищни учебни планове.

Кликнете върху документите за да ги отворите или  свалите:

годишен план  2020/2021г. – Годишен план

правилник за дейността на училището 2020/2021г. – Правилник за дейността на училищната общност

етичен кодекс 2020/2021г. – Етичен кодекс

стратегия за развитие на училището 2020/2021г. – Стратегия за развитие на училището

план за постигане на базова грамотност 2020/2021г. –План за постигане на базова грамотност

програма за превенция ранното напускане на училище 2020/2021г. – Стратегия за превенция ранното напускане на училище

програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2020/2021г. –План за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

мерки за повишаване на качеството на образованието – Мерки за повишаване на качеството на образованието

 

График за допълнителен час на класа,класна работа и консултации през I и учебен срок 2019/2020г