Документи

Кликнете върху документите за да ги отворите или  свалите:

План за действие 2023 – 2024 към национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030г.

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището през учебната 2023/2024г.

Годишен план за дейността през учебната 2023/2024г.

Училищни учебни планове.

  1. Програмна система подготвителна група
  2. I-ви клас – паралелки: А, Б
  3. II-ри клас – паралелки: А, Б, В
  4. III-ри клас – паралелки: А, Б
  5. IV-ти клас – паралелки: А, Б, В
  6. V-ти клас – паралелки: А, Б
  7. VI-ти клас – паралелки: А, Б, В
  8. VII-ми клас – паралелки: А, Б

Мерки за повишаване на качеството на образованието а образованието през учебната 2023/2024г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2023/2024г. 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2023/2024г.

План за постигане на базова грамотност

Етичен кодекс 2023/2024г.