Документи

Кликнете върху документите за да ги отворите или  свалите:

План за действие 2022 – 2023 към национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030г.

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището през учебната 2022/2023г.

Годишен план за дейността през учебната 2022/2023г.

Училищни учебни планове.

  1. Програмна система подготвителна група
  2. I-ви клас – паралелки: А, Б, В
  3. II-ри клас – паралелки: А, Б
  4. III-ри клас – паралелки: А, Б, В
  5. IV-ти клас – паралелки: А, Б
  6. V-ти клас – паралелки: А, Б, В
  7. VI-ти клас – паралелки: А, Б
  8. VII-ми клас – паралелки: А, Б, В

Мерки за повишаване на качеството на образованието на качеството на образованието през учебната 2022/2023г.

Стратегия за намаляване дела на преждевременно  напусналите образователната система през учебната 2022/2023г. 

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2021/2022г.

План за постигане на базова грамотност

Етичен кодекс 2022/2023г.