Друга полезна информация

вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача – ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ
 заповед за поддържане на Профила на купувача – ЗАПОВЕД