Нашето училище

 

Грамота за дарение

 

 

На 25.01.20г. деца от 2б клас участваха в Националната конференция за иновативно образование „Намереното поколение“, за да представят новата система за ограмотяване на английски „English – play and learn“. 

Отборът по шах на ОУ „Д-р Петър Берон“ – спечели първо място.

Семинария