Подготвителна група

Откриване на новата учебна година в ПГ

 

Списък на приетите деца в подготвителна група за 2021/2022 учебна година.

Комисия за реализиране на дейностите по прием на деца в ПГ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Родителската среща на Подготвителна група ще се проведе на 09.09.2020 год. /сряда/от 17.30 ч.

Мястото – стаята на подготвителната група, която се намира зад Пенсионерският клуб и гърба на ДКЦ II /Поликлиниката/.

Срещата ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

тел. за връзка 0888087329

За повече информация следете интернет страницата на училището или позвънете на служебните телефони

 

заявление за записване в подготвителна група изтеглете от тук – заявление

дневен режим на подготвителната група – дневен режим

за най – малките – информация

Стратегии в дейността на подготвителната група на училището 

  1. Изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт на детското заведение.
  2. Внедряване на нови техники и технологии на общуване за стимулиране на интереса и сътрудничеството в групата.
  3. Възпитаване на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия.

Приоритети в дейността на детското заведение

  1.  Утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, свобода да взема самостоятелно решение, залагащ на предприемчивостта, инициативността, експеримента и издигане авторитета на детското заведение.
  2. Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание в детската градина.
  3. Равен шанс и достъп до образование.

 

Основна цел: Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на детето.