Подготвителна група

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   Родителската среща на Подготвителна група ще се проведе на 09.09.2020 год. /сряда/от 17.30 ч.

Мястото – стаята на подготвителната група, която се намира зад Пенсионерският клуб и гърба на ДКЦ II /Поликлиниката/.

Срещата ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

    тел. за връзка 0888087329

                УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА НА ВСИЧКИ!

 

За повече информация следете интернет страницата на училището или позвънете на служебните телефони

заявление за записване в подготвителна група изтеглете от тук – заявление

дневен режим на подготвителната група – дневен режим

за най – малките – информация

Стратегии в дейността на подготвителната група на училището 

  1. Изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт на детското заведение.
  2. Внедряване на нови техники и технологии на общуване за стимулиране на интереса и сътрудничеството в групата.
  3. Възпитаване на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия.

Приоритети в дейността на детското заведение

  1.  Утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, свобода да взема самостоятелно решение, залагащ на предприемчивостта, инициативността, експеримента и издигане авторитета на детското заведение.
  2. Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание в детската градина.
  3. Равен шанс и достъп до образование.

 

Основна цел: Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на детето.