I клас

 Приета е Наредба за прием в първи клас и може да бъде намерена на този адрес:  https://priem.plovdiv.bg/regulatories  

График на дейностите за прием в първи клас за 2020 година.итеглете

 

 

ръководство за родители – изтеглете

решение – изтеглете

наредба прием – изтеглете

приложение 1 – изтеглете

приложение 2 – изтеглете

приложение 3 – изтеглете