Спортен празник 2022

Грамоти от Спортния празник проведен 2022г.