За родителите

https://haidedaritame.com/

информация за COVID-19

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГРАД ПЛОВДИВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Заявление ИУЧ, ФУЧ и ЦОУД.  За попълване отворете линка – https://docs.google.com/forms/

Декларация допълнително обучение – изтегли

https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/eto-grafika-na-parvite-uroci-po-bnt

Училищен план-прием за учебната 2019-2020 учебна година.

електронен дневник – https://www.shkolo.bg/