За родителите

https://drive.google.com/file/d/1RXEramsz-VjtJGIPTgduDJUGVgRol_Io/view?usp=sharing

На 10 юни 2021 г. ученици от 6 клас посетиха Технологичния факултет в Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив,  по покана на гл. ас. д-р Десислава Вангелова – преподавател в катедра Технология на месото и рибата. Учениците разгледаха лабораторията по микробиология и се запознаха с процесите по производство на месни продукти.

На 25 юни 2021 г. ученици от 5 и 6 клас от ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Пловдив посетиха сградата на Народното събрание. Те се срещнаха с  Елена Каменова, държавен експерт в дирекция „Връзки с обществеността” в Парламента. По време на срещата учениците се запознаха с историята на Парламента, работата на народния представител и начина на приемане на закони. Посещението бе изключително ползотворно за учениците, които задаваха много въпроси свързани с народните представители. От своя страна г-жа Елена Каменова пожела на децата да не спират да вярват в себе си, да следват мечтите си и да бъдат здрави. Срещата приключи с обща снимка за спомен.

От 5 до 9 юли 2021г. ученици от ОУ “Д-р Петър Берон” се включиха в обучение на тема: “Действия при наводнения и последващи кризи”. Обучението се проведе в учебен център на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – с. Бошуля.

https://haidedaritame.com/

информация за COVID-19

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГРАД ПЛОВДИВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Заявление ИУЧ, ФУЧ и ЦОУД.  За попълване отворете линка – https://docs.google.com/forms/

Декларация допълнително обучение – изтегли

https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/eto-grafika-na-parvite-uroci-po-bnt

Училищен план-прием за учебната 2019-2020 учебна година.

електронен дневник – https://www.shkolo.bg/