За родителите

информация за COVID-19

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГРАД ПЛОВДИВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

 

ВАЖНО!

На основание чл. 257, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, и във връзка с чл. 42 и чл. 44 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и становище на обществения съвет с Протокол №3 от 21.03.2019г.

 

Свободни места към 26.06.2020г

КЛАС БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
I 15
yl 3
III 7
IV
V 3
VI 3
ИДВАШ ЛИ 6

 

Заявление ИУЧ, ФУЧ и ЦОУД.  За попълване отворете линка – https://docs.google.com/forms/

Декларация допълнително обучение – изтегли

https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/eto-grafika-na-parvite-uroci-po-bnt

Училищен план-прием за учебната 2019-2020 учебна година.

електронен дневник – https://www.shkolo.bg/