За родителите

Честваме паметта на апостола на свободата – Васил Левски!

Конкурс за най- чиста и празнично украсена класна стая
В навечерието на коледните празници в училището бе обявен конкурс за най- чиста и празнично украсена класна стая.
Ръководството благодари на всички ученици и учители за старанието и отговорното отношение!
Комисията за оценка беше затруднена в избора си, защото много класни стаи се оказаха подходящи за първенци в конкурса!
Победител в конкурса е- 6 а клас с класен ръководител- Екатерина Стойчева.
Като подгласници на победителя се посочват класовете – 2 а клас с класен ръководител Бистра Лютова, 2б клас с класен ръководител Дафинка Ганева, 1а клас с класен ръководител Мария Найчева.

Желаем светли коледни и новогодишни празници на всички учители, ученици и родители!

 

Новогодишното посещение на  ученици от IV клас с кл. ръководител В.Чавдарова с децата от ПГ на гжа М. Гатева.

Тази година четвъртокласниците  на 16.12.2021 год./четвъртък/  в Час на класа, бяха поканени на Коледното тържество при децата от ПГ с учител Милена Гатева. Двата випуска си размениха и изработени от самите тях, коледни подаръци от хартия.  Най-впечатлени останаха малките ученици от песента , с която ги поздравиха и си пожелаха отново да си гостуват с „Песента за приятелството „.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

https://drive.google.com/file/d/1RXEramsz-VjtJGIPTgduDJUGVgRol_Io/view?usp=sharing

На 10 юни 2021 г. ученици от 6 клас посетиха Технологичния факултет в Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив,  по покана на гл. ас. д-р Десислава Вангелова – преподавател в катедра Технология на месото и рибата. Учениците разгледаха лабораторията по микробиология и се запознаха с процесите по производство на месни продукти.

На 25 юни 2021 г. ученици от 5 и 6 клас от ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Пловдив посетиха сградата на Народното събрание. Те се срещнаха с  Елена Каменова, държавен експерт в дирекция „Връзки с обществеността” в Парламента. По време на срещата учениците се запознаха с историята на Парламента, работата на народния представител и начина на приемане на закони. Посещението бе изключително ползотворно за учениците, които задаваха много въпроси свързани с народните представители. От своя страна г-жа Елена Каменова пожела на децата да не спират да вярват в себе си, да следват мечтите си и да бъдат здрави. Срещата приключи с обща снимка за спомен.

От 5 до 9 юли 2021г. ученици от ОУ “Д-р Петър Берон” се включиха в обучение на тема: “Действия при наводнения и последващи кризи”. Обучението се проведе в учебен център на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – с. Бошуля.

https://haidedaritame.com/

информация за COVID-19

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГРАД ПЛОВДИВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Заявление ИУЧ, ФУЧ и ЦОУД.  За попълване отворете линка – https://docs.google.com/forms/

Декларация допълнително обучение – изтегли

https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/eto-grafika-na-parvite-uroci-po-bnt

Училищен план-прием за учебната 2019-2020 учебна година.

електронен дневник – https://www.shkolo.bg/