Дневен режим

РАЗПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ЗА УЧЕБНАТА 2022 /2023 ГОДИНА

Обучението се осъществява на една смяна.

Учебната седмица е с продължителност 5 дни.

Учебните часове за І и ІІ клас са с продължителност 35 минути.

Учебните часове за ІІІ – VII клас са с продължителност 40 минути.

  1. Общообразователна подготовка и избираема подготовка

 

  • I и II клас
Час От До Почивка
1. 8.00 часа 8.35 часа 35 мин
2. 8.50 часа 9.25 часа 35 мин
3. 9.40 часа 10.15 часа 35 мин
4. 10.45 часа 11.20 часа 35 мин
5. 11.35 часа 12.10 часа 35 мин

 

III и V II клас

Час От До
1. 8.00 часа 8.40 часа
2. 8.50 часа 9.30 часа
3. 9.40 часа 10.20 часа
4. 10.45 часа 11.25 часа
5. 11.35 часа 12.15 часа
6. 12.25 часа 13.05 часа
  1. График на ЦОУД І и II клас
Час / Междучасие От До Времетраене
Обяд и организиран отдих 12.10 12.45 35 мин
Организиран отдих и физическа активност 13.00 13.35 35 мин
Самоподготовка 14.00 14.35 35 мин
Самоподготовка 15.00 15.35 35 мин
Занимания по интереси 16.00 16.35 35 мин
Занимания по интереси 17.00 17.35 35 мин
  • График на ЦОУД ІII и VI клас
Час / Междучасие От До Времетраене
Обяд и организиран отдих 13.15 13.55 40 мин
Самоподготовка 14.05 14.45 40 мин
Самоподготовка 14.55 15.35 40 мин
Самоподготовка 15.45 16.25 40 мин
Занимания по интереси 16.35 17.15 40 мин
Занимания по интереси 17.20 18.00 40 мин