История


ОУ “Д-р Петър Берон“

 

       ОУ „Д-р Петър Берон” е отворило своите врати на 15.09.1925г. То започва първата си година със седем паралелки от I до IV клас и 288 ученика. Първият главен учител е бил Димитър Петков.

    На 28.09.1933г. със средства на училището в сградата светва електрическо осветление и това е първото начално училище, което има тази придобивка.

       През 1952 – 53г. Народното първоначално училище става основно с четири паралелки начално и четири паралелки среден курс. Всеотдайният учителски труд възпитава родолюбиви българи.

 С доброволен труд на учителите и пловдивската общественост бил изграден втори етаж и физкултурен салон.

       ОУ ”Д-р Петър Берон” се утвърдило като училище, което възпитава достойни за името на патрона си млади хора.