Бюджет

Информация за изпълнението на  делигирания бюджет през 2024г.

отчет за второ тримесечие на 2024г.

отчет за първо тримесечие на 2024г.

Информация за изпълнението на  делигирания бюджет през 2023г.

отчет за четвърто тримесечие на 2023г.

отчет за трето тримесечие на 2023г.

отчет за второ тримесечие на 2023г.

отчета за първо тримесечие на 2023г.

Информация за изпълнението на  делигирания бюджет през 2022г.

отчет четвърто тримесечие за 2022г.

отчет за трето тримесечие за 2022г.

отчет за второ тримесечие за 2022г.

отчет за първо тримесечие за 2022г.

Информация за изпълнението на  делигирания бюджет през 2021г.

отчет за бюджет 2021г.

отчет за трето тримесечие за 2021г.

отчет за второ тримесечие за 2021г.

отчет за първо тримесечие за 2021г.

бюджет 2021г.

Информация за изпълнението на  делигирания бюджет през 2020г.

отчет за четвърто тримесечие за 2020г.

отчет за трето тримесечие за 2020г.

отчет за второ тримесечие за 2020г.

отчет за първо тримесечие за 2020г.

Информация за изпълнението на  делигирания бюджет през 2019г.

отчет за бюджет 2019г.

отчет за последното тримесечие за 2019г. 

отчет за трето тримесечие за 2019г.

отчет за второ тримесечие за 2019г.

отчет за първо тримесечие за 2019г.

отчет за бюджет 2018г.