Дигитална раница

Дигитална раница – единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание на МОН, разработена по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Платформата „Дигитална раница“ е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас.
Дава възможност на учителите да публикуват разработени от самите тях дигитални уроци. Платформата служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.
Достъпът до нея се осъществява на адрес https://edu.mon.bg/ чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).
За ученици и учители – вход
За родители – Създаване на потребител
За да създадете за себе си потребител, с който да достъпвате Дигиталната Раница, следвайте следните стъпки:
1. Трябва да сте получили от класния ръководител на Вашето дете уникален код, който да използвате по време на регистрацията. Ако нямате такъв код, моля обърнете се към класния ръководител или директора на училището.
2. Отидете до следната страница: НЕИСПУО Портал
3. Изберете опцията “Регистрация като родител”:

4. Попълнете необходимите данни и щракнете върху “+ Добави код за достъп на ученик”, което ще добави полета, където следва да бъдат въведени ЕГН и кодът, получен от класния ръководител на Вашето дете:

 

Можете да щракнете върху “+ Добави код за достъп на ученик” повече от веднъж, което ще Ви позволи да попълните едновременно данните за всичките си деца.

5.След въвеждане на необходимите данни, щракнете върху “Регистрация”:

 

6. Можете да ползвате новосъздадения си потребител за вход в Дигиталната Раница, където ще можете да видите информация за Вашите деца!
За родители – Вход в Дигиталната Раница
За да влезете в Дигиталната Раница, трябва да сте преминали през процеса на създаване на потребител и добавяне на предоставените от класните ръководители на Вашите деца кодове.
Щракнете върху бутона “Вход за родители” от навигационната лента:

 

Въведете потребителското си име, след това и паролата си.
Вие вече сте логнати.