Съобщения

Откриване на учебната година

Уважаеми ученици, учители и родители,

Новата учебна 2022/2023 година по традиция ще бъде открита на 15 септември от 9:00 ч.

 

Уважаеми родители на бъдещи и настоящи ученици от ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Пловдив.

Традиционните родителски срещи с родители  от 1 и 5 клас ще се проведат на 07 септември 2022 г. от 18:00 часа в класните стаи на паралелките.

1 “а” клас: класен ръководител Пенка Цинцарска в класна стая номер 2 в малка сграда на ул. “Ген. Данаил Николаев” 46;

1 “б” клас: класен ръководител Веселина Чавдарова и учител група Красимира Погончева в класна стая на бул. “Васил Априлов” 96;

1 “в” клас: класен ръководител Милена Тончева и учител група Даниела Георгиева в класна стая на бул. “Васил Априлов” 96;

5 “а” клас: класен ръководител Кунка Цветкова в класна стая номер 3 в малка сграда на ул. “Ген. Данаил Николаев” 46;

5 “б” клас: класен ръководител Елена Димитрова в класна стая номер 15 – II етаж в голяма сграда на ул. “Ген. Данаил Николаев” 46;

5 “в” клас: класен ръководител Мария Ганчева в класна стая номер 17 – II етаж в голяма сграда на ул. “Ген. Данаил Николаев” 46;

Уважаеми родители, носете със себе си талон за проведен профилактичен преглед за здравословно състояние на детето и имунизационен статус, данни за личен лекар – име и фамилия, телефонен номер. При необходимост за освобождаване от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ – протокол от ЛКК/ТЕЛК.

По време на информационните срещи ще се запознаете с:

 1. Правилника за устройството и дейността на училището;
 2. Училищния учебен план на съответната паралелка;
 3. Избраните учебници и учебни комплекти;
 4. Необходимите учебни помагала, материали и пособия;
 5. Възможните форми за обучение, които предлага училището;
 6. Възможности за целодневна организация на учебния ден;
 7. Платформата  Google Workspace;
 8. Електронен дневник и канали за комуникация;
 9. Възможности за обща и допълнителна подкрепа;
 10. Организационни въпроси на ниво паралелка.

Очакваме Ви!

ЧЕСТВАНЕ НА 2 ЮНИ

 

Сърдечно Ви поздравявам по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май!

Свято е делото на равноапостолите Кирил и Методий, сътворили Азбуката и дали право на българите и на всички славяни заслужено да се гордеят, че са творци на европейската цивилизация. Днес буквите на България са азбука на Европа. Ние имаме право да се гордеем с дълбоките си корени, с блестящия талант на българските деца, с високия коефициент на нашите учители и с интелектуалния потенциал на нацията. През хилядолетната ни история писмеността, училището и знанието винаги са били символ и стожер на българската идентичност.

Уважаеми учители,
Днес всички Вие заслужавате дълбока почит за огромните усилия и обич, с които раздавате себе си, за да изградите бъдещото поколение на България от достойни и образовани млади хора. Продължавайте всеотдайно, с достойнство и последователност, да водите своите ученици в света на познанието. Нека успехите на Вашите ученици Ви носят лично удовлетворение и радост! Пожелавам Ви все така неуморно да следвате великата мисия, завещана от предците ни – да образоваме нашите деца, да обичаме и пазим родния език!
Скъпи ученици,
На този единствен по рода си български празник, Ви пожелавам да успеете да видите през Вашите очи доброто, красивото и възвишеното, да оцените важните уроци, които получавате в училище, за да можете да ги предадете на следващите поколения. Бъдете здрави и упорити, учете с желание, оптимизъм и воля, бъдете уверени и носете самочувствието на достойни личности и граждани на България!

Убедени сме, че само народи, които поставят на висок пиедестал културата, просветата и науката, своята писменост, извисен дух и стремеж към знания, имат изключителната възможност да останат във времето.

24 май 2022 г.                                   Директор на ОУ „Д-р П. Берон“ – Стефан Кичуков

 

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ НА – 28.04.2022г

Уважаеми родители,

приканваме Ви да попълните намиращата се в сайта на училището и Школо декларация за съгласие Вашите деца да бъдат тествани с щадящи, неинвазивни тестове и да я изпратите на имейл: petar_beron@abv.bg.

Ако детето Ви притежава сертификат за ваксина, преболедуване или антитела, моля да пратите ксерокопие на същия имейл.

Срок до 5.12.2021г. /неделя/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ  ЗА ТЕСТВАНЕ

Слово на директора по случай патронния празник на училището.

Скъпи ученици! Уважаеми учители, родители, гости!

Добре дошли в ОУ „Д-р П. Берон“, гр. Пловдив!

Добре дошли в новата 2021-2022 учебна година!

 

Всяка учебна година е важна, но не всяка носи толкова много промяна и надежда. Преди да ни даде  възможност да насърчим умовете и творчеството на децата на България – на вас – нашите ученици, настоящата учебна година ни дава възможност да провокираме куража и вярата у Вас. Започваме новата учебна година в ситуация на много неизвестни, но точно тази ситуация мобилизира усилията както на учители, така и на ученици и родители, за да се справим с предизвикателствата и да продължим уверено напред, надграждайки знанията, любовта и благодарността които гарантират нашето настояще и нашето бъдеще. Вие сте бъдещето на страната ни и на света! Затова ви поздравявам с добре дошли и ви пожелавам здрава и ползотворна учебна година. Пожелавам Ви да уважавате своите учители и да вземете от тях всичко, което могат да Ви дадат – мъдрост, знания и опит. Бъдете любознателни и мечтайте – това винаги ще Ви тласка към развитие и ще ви води към нови хоризонти.

Скъпи ученици, нека именно мечтите Ви дадат сили, за да преминете през интересните дни, изпълнени с уроци, олимпиади, конкурси и състезания. Приемете ги като предизвикателство и условие за проява на Вашата воля и упоритост, на жаждата Ви за нови знания. И бъдете спокойни –  не се притеснявайте от грешките, които допускате. Грешките са най-естественото нещо, което всеки човек прави, за да научи по-добре уроците си, да се поучи от тях и натрупал опитност да продължи по-уверено напред към нов успех. Помнете, че до Вас са Вашите учители. Те ще Ви напътстват и подкрепят когато ги потърсите. Не се притеснявайте да търсите тяхната помощ. Служейки на Вас, те раздават и осъществяват самите себе си, давайки Ви не само своите знания, но и своята човечност, като не забравят, че тяхната  първа задача е да Ви възпитават и образоват. Основната задача на училището днес е да подготвя за живота личности, които умеят да общуват, да търсят и откриват сами нужните знания, да се справят с проблеми в учебна, професионална и житейска ситуация.  Пазете традициите на нашето училище, умножавайте успехите му, почитайте всеотдайността на своите преподаватели!

 

Специален поздрав отправям към нашите нови ученици – добре дошли в нашето училище. Благодарим, че с избора си изразихте вярата си в нашия професионализъм. Уверявам ви, че ръководството на училището и целият екип ще направим всичко, което е по силите ни, за да оправдаем вашето и на вашите родители доверие.

 

На всички пожелавам радостна и ползотворна учебна година!

Честит първи учебен ден и на добър час!

Бъдете здрави и нека реченото бъде сторено!

 

 

НА ВНИМАНИЕТО

НА РОДИТЕЛИТЕ

Процедура обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Обучение от разстояние в електронна среда

Заявление и декларация за обучение в ОРЕС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информирам ви, че в училището бе установен случай на ученик с Ковид-19. В тази връзка са предприети следните действия:

 1. Подадена е незабавна информация към РЗИ;
 2. Дейностите в училището са организирани съгласно регламентираните в здравния протокол мерки;
 3. Стриктно се спазват дадените от РЗИ предписания;
 4. Включени са допълнителни дейности по информиране на учениците за предпазване от вируса;
 5. Информирани са всички заинтересовани страни за случая;
 6. С паралелката, в която е ученикът с Ковид-19, установен с PSR-тест е организирано обучение в електронна среда от разстояние;

Уважаеми родители,

Убедени сме, че можем да се справим само заедно и с огромна грижа, разбиране и подкрепа към децата.

Ежечастно приучаваме учениците към различен модел на общуване и поведение, а това изисква време и преди всичко вашата подкрепа.

Благодаря ви за разбирането!

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

С уважение: С. Кичуков

ВАЖНО!

На основание чл. 257, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, и във връзка с чл. 42 и чл. 44 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и становище на обществения съвет с Протокол №3 от 21.03.2019г.

Свободни места към 25.09.2020г

КЛАС БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
I 14
II 3
III 3
IV -
V 15
VI 3
VII 7

Правила за безопасност на децата и учениците в компютьрната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето” с участието на експерти от отдел „Киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центьра за безопасен интернет - https://sacp.government.bg/sites/default/flles/SafeNet DAZD2020.pdf

линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS 

линк към кратьк наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ - https://drive.gооgle.com/flle/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Декларация допълнително обучение - изтегли

Клуб „Математически таланти” излъчи шампионите за 2020 година

Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
•  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

От понеделник 16.03.2020г. преминаваме към дистанционна форма на преподаване и учене от разстояние-обучение, самоподготовка, консултации. Образователният процес следва да се осъществява във формата на неприсъствено обучение (в домашни условия) чрез електронна платформа в Shkolo.bg.

За  осъществяване на този процес е много важна и необходима активна комуникация между учители, ученици и родители

За поддържане на непрекъснатостта на обучението, моля да ни окажете съдействие за следното:

 1. Да осигурите достъп на ученика до Интернет и съответно – персонален компютър, лаптоп, таблет, смартфон.
 2. Погрижете се и ученикът, и Вие да имате регистрация в Shkolo.bg, както и в групата на класа (занималня)
 3. Да подкрепите  процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние, особено за учениците от 4 и 7 клас.
 4. Да търсите постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя и осигурявате контрол.

Обучението ще се осъществява, като:

 1. Всички учители ще бъдат в готовност за работа от 08:00 часа всеки работен ден.
 2. Учебните часове ще се провеждат в рамките на седмичното разписание и ще се спазва дневния режим – времетраенето на учебните часове и междучасията.
 3. Съответния учител ще бъде онлайн в Shkolo.bg, според седмичното разписание и дневния режим
 4. Учителите ще споделят с учениците учебни материали в Shkolo.bg по съответния учебен предмет за деня.
 5. Учебните материали са под формата на презентации, работни листове с повече нагледност, филми, линкове към електронни ресурси на учебниците и помагалата, работа с учебниците и учебните помагала, тестове и други, с подробни указания и обяснения.
 6. Всеки ученик изтегля съответни учебен материал, като се запознава с него и следва описаните указания.
 7. Всички учители оказват на учениците подкрепа за самоподготовка и упражнения, като им се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и други, поставят им се конкретни задачи–индивидуални или групови задачи, и се поддържа активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни задачи. Учениците, комуникират със съответния учител, чрез съобщение в Shkolo.bg.
 8. Учителят дава необходимите обяснения, в рамките на часовия диапазон, спрямо седмичното разписание
 9. Ученикът изпраща  изпълнената задача, поставена от учителя, чрез съобщение до съответния учител в Shkolo.bg
 10. Ще се проследява ежедневно активността на учениците, начина на изпълнение на поставените задачи и резултатите ще се отразяват в електронния дневник на съответния ден.

Учителите и служителите от училище са на Ваше разположение и всички заедно ще се справим с новото предизвикателство!

Спазвайте мерките за сигурност и защита. Ограничавайте всякакъв род контакти!

Надяваме се на съдействие и екипна работа!

Всеки учител е готов за консултации и разяснения!

На 29.11.2019 година в ОУ“Д-р Петър Берон“ Пловдив се проведе демонстрационен турнир по баскетбол  „Спешъл Олимпикс“2019 г. Състезанието беше насочено към активното участие на ученици със специални образователни потребности и техните връстници. Мероприятието се проведе в училищния салон. Участниците бяха представени с имена на отборите им – отбор „Щит“ и отбор „Стрелци“. В двата отбора бяха включени по 3 деца (2 деца със СОП и един партньор). Публика, състояща се от съученици на децата, учители , родители бурно подкрепяше участниците. Жури на състезанието бе господинът по ФВС – г-н Н. Бангеев.
С цел равнопоставеност и отличие, на  всички участници бяха раздадени грамоти за активно участие. Настроението на всички беше много приповдигнато, учениците настояваха за продължение на играта и изявиха желание да се проведе отново подобно събитие!

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебната 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022.

В кампанията “Капачки за бъдеще” в помощ на недоносени бебета се включиха и учениците от ОУ "Д-р Петър Берон".

Първи стъпки проект ''споделена трапеза - споделена градина''

Резултати от състезанието по математика "Европейско Кенгуру" - резултати

Националното  състезание по правопис на Английски език -Spelling Bee

 

Под наслов "BEE Better Together" премина Националното  състезание по правопис на Английски език -Spelling Bee- училищен кръг, в ОУ"Д-р Петър Берон"
 гр. Пловдив, което се проведе на 23февруари. В състезанието участваха 30 деца, които се състезаваха в 8 кръга. Думата  summit донесе победата на Елена Сиракова от VII в клас, а  Анна Тиролска от V в клас завърши втора. Двете участнички се класират за регионалният кръг, който ще се проведе на 23.03.2019г.

 

 

 

Коледните празници дадоха повод на кмета на район „Централен“ Георги Стаменов заедно с директора на ОУ “Д-р Петър Берон“ Стефан Кичуков да поздравят децата и треньорите от двата спортни клуба: баскетболен клуб „Марица-Кършияка“ иклуба по хокей на трева към училището.

Уважаеми родители,

Благодарим на всички, които участваха в Коледния базар.

Събраната сума е 3077лв.. В петък (21.12) ще бъде дарена на Детска онкохематология - гр. Пловдив.

Бъдете все така всеотдайни и съпричастни!

Желаем Ви весели празници!

Педагогически специалисти от ОУ „Д-р Петър Берон“ бяха запознати с метод за училищна медиация

.