Съобщения

ЗА ВАС СЕДМОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ЛИНК ЗА ДОСТЪП ДО ОБНОВЕНАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ВИТРУАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ. МОЛЯ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРЕДОСТАВЕНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ С ЦЕЛ ВЗЕМАНЕ НА ИНФОРМИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ.

https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/

 

НА ВНИМАНИЕТО

НА РОДИТЕЛИТЕ

Процедура обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

 Обучение от разстояние в електронна среда

Заявление и декларация за обучение в ОРЕС

 

меню за стола 

10.05.2021 – 14.05.2021 г.  – I вариант, II вариант

 

С решение на Областния кризисен щаб всички ученици от V  до XII клас от училищата в град Пловдив и в областта преминават в ОРЕС през следващите 2 седмици(24.11. – 04.12.2020г. вкл.)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информирам ви, че в училището бе установен случай на ученик с Ковид-19. В тази връзка са предприети следните действия:

 1. Подадена е незабавна информация към РЗИ;
 2. Дейностите в училището са организирани съгласно регламентираните в здравния протокол мерки;
 3. Стриктно се спазват дадените от РЗИ предписания;
 4. Включени са допълнителни дейности по информиране на учениците за предпазване от вируса;
 5. Информирани са всички заинтересовани страни за случая;
 6. С паралелката, в която е ученикът с Ковид-19, установен с PSR-тест е организирано обучение в електронна среда от разстояние;

Уважаеми родители,

Убедени сме, че можем да се справим само заедно и с огромна грижа, разбиране и подкрепа към децата.

Ежечастно приучаваме учениците към различен модел на общуване и поведение, а това изисква време и преди всичко вашата подкрепа.

Благодаря ви за разбирането!

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

 

                                                                                                                             С уважение: С. Кичуков

 

ВАЖНО!

На основание чл. 257, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, и във връзка с чл. 42 и чл. 44 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и становище на обществения съвет с Протокол №3 от 21.03.2019г.

 

Свободни места към 25.09.2020г

КЛАС

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА

I

14

II

3

III

3

IV

V

15

VI

3

VII

7

 

 Правила за безопасност на децата и учениците в компютьрната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето” с участието на експерти от отдел „Киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центьра за безопасен интернет – https://sacp.government.bg/sites/default/flles/SafeNet DAZD2020.pdf 

линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS 

линк към кратьк наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – https://drive.gооgle.com/flle/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Резултати на училищата в Пловдив от изпитите в 7 клас (2020)

 

Заявление ИУЧ, ФУЧ и ЦОУД.  За попълване отворете линка – https://docs.google.com/forms/

Декларация допълнително обучение – изтегли

Честит 24 май – Ден на славянската писменост, българската просвета и култура!

https://app.bookcreator.com/read/library/-M6PT3G3VXJci0G22Y7q/mDyUJIbASQbsGhHd7DqVnKQsRfE3/1umibXeCQAWm0t8N_c7WoA/l8-3lrJORvGI_JDgchXhbQ?from=editor

Клуб „Математически таланти” излъчи шампионите за 2020 година

Ученици от 12 града са сред победителите,  има и старозагорец

След 10 кръга и много решени задачи в условията на извънредното положение се проведе финалът на шестото издание на клуб „Математически таланти”. Ученици от 2 до 7 клас от цялата страна решаваха задачи по теми и от около 200 участници  за финала се класираха  72 ученици, които постигнаха 50 % от максималния резултат от точки. Финалът се проведе  онлайн  върху 5 задачи за всеки клас от темите, по които са се обучавали математическите таланти  през учебната година в клуба.

Както всяко състезание, и това излъчи своите шампиони, тази година те са от 12 града. По азбучен ред това са:

Авиана Гашева (4 клас, гр. Пловдив), Белослава Генова ( 4 клас, гр. София) , Бижо Бижев (3 клас, гр. София), Борис Карчев (3 клас, гр. гр. София), Валентин Митев ( 6 клас,  гр. Бургас),Велислав Джелепов ( 6 клас, гр. Пловдив),Виктория Карчева (3 клас, гр. София ), Габриела Михова (2 клас, гр. София),Георгия Иванова( 3  клас, гр. Русе), Демира Недева (7 клас, гр. Пловдив), Дениз Илиев (2  клас, гр. Свиленград), Денислав Ценов (4 клас, гр.  Враца), Димана Праматарова (6 клас, гр. Пловдив), Йоан Михайлов( 4  клас, гр. Стара Загора), Йордан Стоянов (3 клас, гр. Пирдоп), Красимир Найденов  (3клас, гр.  София), Кристиян Минеков (4 клас, гр. Пловдив), Мария Донева (3клас, гр. Шумен),  Мартин Митрев (2 клас, гр. Ямбол),Мартин Христов (3  клас, гр.Варна), Никола Иванов (2 клас, гр.  Божурище),Румен Сребков (5 клас, гр.Бургас), Сияна Димитрова (3 клас, гр. Шумен),Хавиер Билбао (3клас, гр. София).

Заедно с финала  на клуб „Математически таланти” стартира и  лятното му издание.  От май 2020 г. до септември 2020 г. обучението ще включва десет теми, а финалът за втора поредна година ще бъде във фондация „Миню Балкански” в с. Оряховица.

 
Уважаеми родители,
 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 
•  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
 
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

         От понеделник 16.03.2020г. преминаваме към дистанционна форма на преподаване и учене от разстояние-обучение, самоподготовка, консултации. Образователният процес следва да се осъществява във формата на неприсъствено обучение (в домашни условия) чрез електронна платформа в Shkolo.bg.

За  осъществяване на този процес е много важна и необходима активна комуникация между учители, ученици и родители

За поддържане на непрекъснатостта на обучението, моля да ни окажете съдействие за следното:

 1. Да осигурите достъп на ученика до Интернет и съответно – персонален компютър, лаптоп, таблет, смартфон.
 2. Погрижете се и ученикът, и Вие да имате регистрация в Shkolo.bg, както и в групата на класа (занималня)
 3. Да подкрепите  процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние, особено за учениците от 4 и 7 клас
 4. Да търсите постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя и осигурявате контрол. 

Обучението ще се осъществява, като:

 1. Всички учители ще бъдат в готовност за работа от 08:00 часа всеки работен ден.
 2. Учебните часове ще се провеждат в рамките на седмичното разписание и ще се спазва дневния режим – времетраенето на учебните часове и междучасията. 
 3. Съответния учител ще бъде онлайн в Shkolo.bg, според седмичното разписание и дневния режим
 4. Учителите ще споделят с учениците учебни материали в Shkolo.bg по съответния учебен предмет за деня. 
 5. Учебните материали са под формата на презентации, работни листове с повече нагледност, филми, линкове към електронни ресурси на учебниците и помагалата, работа с учебниците и учебните помагала, тестове и други, с подробни указания и обяснения.
 6. Всеки ученик изтегля съответни учебен материал, като се запознава с него и следва описаните указания.
 7. Всички учители оказват на учениците подкрепа за самоподготовка и упражнения, като им се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и други, поставят им се конкретни задачи–индивидуални или групови задачи, и се поддържа активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни задачи. Учениците, комуникират със съответния учител, чрез съобщение в Shkolo.bg.
 8. Учителят дава необходимите обяснения, в рамките на часовия диапазон, спрямо седмичното разписание
 9. Ученикът изпраща  изпълнената задача, поставена от учителя, чрез съобщение до съответния учител в Shkolo.bg
 10. Ще се проследява ежедневно активността на учениците, начина на изпълнение на поставените задачи и резултатите ще се отразяват в електронния дневник на съответния ден.

Учителите и служителите от училище са на Ваше разположение и всички заедно ще се справим с новото предизвикателство!

Спазвайте мерките за сигурност и защита. Ограничавайте всякакъв род контакти!

Надяваме се на съдействие и екипна работа!

Всеки учител е готов за консултации и разяснения!

 

 

На 29.11.2019 година в ОУ“Д-р Петър Берон“ Пловдив се проведе демонстрационен турнир по баскетбол  „Спешъл Олимпикс“2019 г. Състезанието беше насочено към активното участие на ученици със специални образователни потребности и техните връстници. Мероприятието се проведе в училищния салон. Участниците бяха представени с имена на отборите им – отбор „Щит“ и отбор „Стрелци“. В двата отбора бяха включени по 3 деца (2 деца със СОП и един партньор). Публика, състояща се от съученици на децата, учители , родители бурно подкрепяше участниците. Жури на състезанието бе господинът по ФВС – г-н Н. Бангеев.

С цел равнопоставеност и отличие, на  всички участници бяха раздадени грамоти за активно участие. Настроението на всички беше много приповдигнато, учениците настояваха за продължение на играта и изявиха желание да се проведе отново подобно събитие!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко” за учебната 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022.

В кампанията “Капачки за бъдеще” в помощ на недоносени бебета се включиха и учениците от ОУ “Д-р Петър Берон”.

Първи стъпки проект ”споделена трапеза – споделена градина”

Резултати от състезанието по математика “Европейско Кенгуру” – резултати

Националното  състезание по правопис на Английски език -Spelling Bee

  Под наслов “BEE Better Together” премина Националното  състезание по правопис на Английски език -Spelling Bee- училищен кръг, в ОУ”Д-р Петър Берон”

 гр. Пловдив, което се проведе на 23февруари. В състезанието участваха 30 деца, които се състезаваха в 8 кръга. Думата  summit донесе победата на Елена Сиракова от VII в клас, а  Анна Тиролска от V в клас завърши втора. Двете участнички се класират за регионалният кръг, който ще се проведе на 23.03.2019г.

 

 

 

 

 

Коледните празници дадоха повод на кмета на район „Централен“ Георги Стаменов заедно с директора на ОУ “Д-р Петър Берон“ Стефан Кичуков да поздравят децата и треньорите от двата спортни клуба: баскетболен клуб „Марица-Кършияка“ иклуба по хокей на трева към училището.

Уважаеми родители,

Благодарим на всички, които участваха в Коледния базар.

Събраната сума е 3077лв.. В петък (21.12) ще бъде дарена на Детска онкохематология – гр. Пловдив.

Бъдете все така всеотдайни и съпричастни!

Желаем Ви весели празници!

 

 

Педагогически специалисти от ОУ „Д-р Петър Берон“ бяха запознати с метод за училищна медиация

На 14. 11. 2018 г. в ОУ “Панайот Хитов” в град Сливен се проведе обучение по НП “Квалификация” 2018 г. на тема „Мобилност за посещение на училища с кабинети за медиация“, на което присъстваха екипи от различни училища в страната. Нашето училище бе представено от екип , включващ четири педагогически специалиста : начален учител – г-жа Марияна Костадинова, учител ЦОУД – г-жа Таня Муржева, логопед – Неда Недева и психолог – Теодора Атанасова. На срещата се обсъди какво представлява медиацията и защо е толкова важно въвеждането й в училище. Училището домакин сподели своя опит в прилагането на този метод, а на гостите бе представен създаденият за целта кабинет и им бяха раздадени полезни разработени материали за обучение на ученици или учители като медиатори (наставници).

Екипите разгледаха и материалната база на ОУ “Панайот Хитов” , в това число училищната библиотека и ресурсният кабинет и обмениха добри практики за прилагане в училищна среда.

Екипът от ОУ „Д-р Петър Берон“ реши да започне популяризирането на метода Медиация и в нашето училище, като първи с него бяха запознати учениците от ученическия ни съвет и част от тях изявиха желание да бъдат обучени за наставници на по-малки техни съученици.