Еразъм+

Програма “Еразъм+”, проект “Нови хоризонти за професионален растеж”
Нашето училище има проект по програма “Еразъм+”, одобрен за безвъзмездно финансиране в областта на училищното образование. Периодът за реализиране на дейностите по проект “Нови хоризонти за професионален растеж”  е: 01.12.2023г. – 30.09.2024г.
Учители от нашето училище ще имат възможност да се обучават по програмата “Еразъм+” като участват в образователни семинари на високо ниво в чужбина.
Семинари:
1.  “Уменията на 21. век за учители и ученици”
2. “Проектно-базирано обучение в класната стая на 21. век”
3. “Успешни стратегии за обучаване на ученици със специални образователни потребности”
4. “Щастливият урок: Ценни съвети за създаване на радостна класна стая”
5. “Английски език за проекти”
6. “Повишаване чуждоезиковите умения на педагозите за междукултурна комуникация”