Прием

Заповед за училищния план прием за учебната 2024/2025 година

Информация за родителите на приетите ученици в ОУ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2023-2024 г.

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

За нас е чест и удоволствие да Ви приветстваме с „Добре дошли!“ в ОУ „Д-р Петър Берон“.

Висша ценност в нашето училище  е детето и неговата личност!

Приоритет за нас е предоставяне на качествено образование от педагогически специалисти, които вдъхновяват и мотивират своите учениците за постигане на високи успехи.

Училището има за цел да развие възможностите на своите ученици в една позитивна и съобразена с техните потребности образователна среда.

За нас е важно да поддържаме навременна и коректна комуникация с Вас.