Прием

 Приета е Наредба за прием в първи клас и може да бъде намерена на този адрес:  https://priem.plovdiv.bg/regulatories  

График на дейностите за прием в първи клас за 2020 година.итеглете