Прием

Информация за родителите на приетите ученици в ОУ “Д-р Петър Берон” за учебната 2022-2023 г.

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

За нас е чест и удоволствие да Ви приветстваме с „Добре дошли!“ в ОУ „Д-р Петър Берон“.

Висша ценност в нашето училище  е детето и неговата личност!

Приоритет за нас е предоставяне на качествено образование от педагогически специалисти, които вдъхновяват и мотивират своите учениците за постигане на високи успехи.

Училището има за цел да развие възможностите на своите ученици в една позитивна и съобразена с техните потребности образователна среда.

За нас е важно да поддържаме навременна и коректна комуникация с Вас.

Свободни места – 24.01.2023 г.

Паралелка

Свободни места
Подготвителна група 5 и 6 годишни 0
I a 1
I б 1
I в 1
II а 0
II б 0
III а 1
III б 5
III в 0
IV а 0
IV б 0
V а 7
V б 6
V в 8
VI а 2
VI б 8
VII а 4
VII б 3
VII в 5