Прием

I клас

График на дейностите за прием в първи клас за 2021 година.итеглете

Заповед за училищния планприем за учебната 2021/2022 година.

Приета е Наредба за прием в първи клас и може да бъде намерена на този адрес:  https://priem.plovdiv.bg/regulatories  

График на дейностите за прием в първи клас за 2020 година.итеглете