Обществен съвет

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ  ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“,ГР.ПЛОВДИВ

Списък на членовете на обществения съвет на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Пловдив, определен със заповед на директора на училището:

Председател: Таня Иванова

Членове:

  1. Адела Петрова
  2. Елица Делчева
  3. Зорница Калинова
  4. Йоана Илиева
  5. Таня Петкова