БДП

Ученици и учители от ОУ „Д-р Петър Берон“ се включиха в Дните на безопасността на ROADPOl, които се провеждат през Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември. Тази година те са под мотото „Остани жив! Пази живота!“. На 21 септември в двора и във физкултурния салон на училището бяха проведени демонстрации и беседи за безопасно движение по пътищата. С помощта на учители, полицаи и инспектор от детска педагогическа стая учениците си припомниха правилата за безопасно пресичане на пешеходна пътека, както и основните правила за безопасно поведение на пътя. Учениците от начален и прогимназиален етап разпознаваха пътните знаци и написаха послания, с които призовават за отговорно поведение на пътя.