I клас

График на дейностите за прием в първи клас за 2024 година. – изтеглете

Наредба за приемане на ученици в първи клас

Приложение 2

Решение №50

 Всички данни, свързани с промените, са актуализирани на сайта на електронната система на адрес priem.plovdiv.bg.

От училище служебна бележка за еднократна помощ на първокласник (необвързана с доход на родителите.)

Приета е Наредба за прием в първи клас и може да бъде намерена на този адрес:  https://priem.plovdiv.bg/regulatories