I клас

График на дейностите за прием в първи клас за 2023 година. – изтеглете

Наредба за приемане на ученици в първи клас

Приложение 2

Решение №50

 Всички данни, свързани с промените, са актуализирани на сайта на електронната система на адрес priem.plovdiv.bg.

Заповед за училищния план–прием за учебната 2023/2024 година.

СПИСЪК С НЕОБХОДИМИТЕ УЧЕНИЧЕСКИ ПОСОБИЯ  ЗА УЧИЛИЩЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА     

От училище служебна бележка за еднократна помощ на първокласник (необвързана с доход на родителите.)

График на дейностите за прием в първи клас за 2022 година. – изтеглете

Заповед за училищния план–прием за учебната 2022/2023 година.

Приета е Наредба за прием в първи клас и може да бъде намерена на този адрес:  https://priem.plovdiv.bg/regulatories