Ръководство

Директор: Стефан Кичуков

имейл: s.kichukov@petarberon.com

Работно време: 08:00 ч. – 16:00 ч.

Срещата с директора е възможна след предварително запазен час на телефон: 032/644 168

Приемно време за родители и външни лица: от понеделник до петък

Служебен телефон: 0884 333 992

 

 

Заместник директор по учебната дейност: Диана Пилева

имейл: d.pileva@petarberon.com

Работно време: 08:00 ч.– 16:00 ч.

 

 

ЗДАСД: Емилия Бакърджиева

имейл: em.bakardjieva@petarberon.com

Работно време: 08:00 ч.– 12:00 ч. и 12:30ч. – 16:30 ч.

Служебен телефон:032 644 168