Контакт

Директор: Стефан Кичуков - 0884333992

Служебен телефон: 032/644168

Работно време: от 8:00 до 16:00 часа.

Поща: info-1690146@edu.mon.bg

 

    Вашето име

    Вашият имейл

    Относно

    Вашето съобщение (по избор)