Обучения 2021/2022г.

1.Тема на обучението: Меките“ умения на педаготическите специалисти.

 • Място на провеждане: ОУ „Д-р П. Берон“ гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 24.01.2022 г.
 • Начален и краен час: 08:30 ч. – 15:00 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Юнивърсъл
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 38

2. Тема на обучението: Едютеймънт – философия и технология за развитие на уменията през XXI в.

 • Място на провеждане: Велинград
 • Период на провеждане: 05.2022 г.
 • Наименование на обучителната организация: Евроклас
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 27

3. Тема на обучението: Работа с родители

 • Място на провеждане: ОУ „Д-р П. Берон“ гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 18.05.2022 г.
 • Начален и краен час: 08:30 ч. – 15:00 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Юнивърсъл
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 39

4. Тема на обучението: Обучение по първа долекарска помощ II ниво

 • Място на провеждане: ОУ „Д-р П. Берон“ гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 05.2022 г.
 • Начален и краен час: 08:30 ч. – 15:00 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Академия първа помощ
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 36

5. Тема на обучението: Blended learning– как да смесвам дигитални технологии и традиционни подходи в своята работа.

 • Място на провеждане: ОУ „Д-р П. Берон“ гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 07.2022 г.
 • Начален и краен час: 11:00 ч. – 14:00 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Уча.се
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 42

6. Тема на обучението: „Училище в облака: Създаване на съдържание“

 • Място на провеждане: ОУ „Д-р П. Берон“ гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 03-04.09.2022 г.
 • Начален и краен час: 09:30 ч. – 16:30 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 10