Обучения 2021/2022г.

 1. Тема на обучението: Обучение по първа долекарска помощ II ниво
 • Място на провеждане: ОУ “Д-р П. Берон” гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 05.2022 г.
 • Начален и краен час: 08:30 ч. – 15:00 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Академия първа помощ
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 36
 1. Тема на обучението: Blended learning– как да смесвам дигитални технологии и традиционни подходи в своята работа.
 • Място на провеждане: ОУ “Д-р П. Берон” гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 07.2022 г.
 • Начален и краен час: 11:00 ч. – 14:00 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Уча.се
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 42
 1. Тема на обучението: „Училище в облака: Създаване на съдържание“
 • Място на провеждане: ОУ “Д-р П. Берон” гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 03-04.09.2022 г.
 • Начален и краен час: 09:30 ч. – 16:30 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 10
 1. Тема на обучението: „Организация на учебния процес“
 • Място на провеждане: ОУ “Д-р П. Берон” гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 24-25.09.2022 г.
 • Начален и краен час: 09:30 ч. – 16:30 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 10