Обучения 2022/2023г.

 1. Тема на обучението: „Интегративен характер на обучението по БДП“
 • Място на провеждане: ОУ „Д-р П. Берон“ гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 11.09.2023 г.
 • Начален и краен час: 09:30 ч. – 16:30 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Дидаско груп
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 42

 

         2. Тема на обучението: „Организация на учебния процес“

 • Място на провеждане: ОУ „Д-р П. Берон“ гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 24-25.09.2022 г.
 • Начален и краен час: 09:30 ч. – 16:30 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 8

3. Тема на обучението: Майсторски клас на тема „Кои електронни платформи и приложения да ползвам в класната стая?“

 • Място на провеждане: ОУ “Д-р П. Берон” гр. Пловдив
 • Период на провеждане:  29.01.2023 г.
 • Начален и краен час: 09:30 ч. – 16:00 ч.
 • Наименование на обучителната организация: „Уча.се“
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 23

4. Тема на обучението: „Взаимодействие и механизми между социалната и образователна системи, във връзка с превенция за отпадане от училище.“

 • Място на провеждане:  „Алхемист Резиденс Фон Голденбург“ с. Белащица
 • Период на провеждане: 02.02.2023 г.
 • Начален и краен час: 09:00 ч. – 15:00 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Юнивърсъл скул
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 40
   Обучение от Юнивърсъл скул- за 19.05.2023 г. /петък/

5. Тема:“Готовност на педагогическите специалисти за осъществяване на приобщаващото образование“– обучение с присъждане на един квалификационен кредит.

 • Място на провеждане: ОУ “Д-р П. Берон” гр. Пловдив
 • Период на провеждане:  19.05.2023 г.
 • Начален и краен час: 09:00 ч. – 15:30 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Юнивърсъл скул
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 40
     Обучение на 25.05.2023 г.-Евроклас консулт-
         6. Тема „Тайните на успешната екскурзия и ефективното планиране  на „уроците на терен“ – форма на обучението- обучителен курс с получаване на удостоверение за преминато обучение.
 • Място на провеждане: ОУ “Д-р П. Берон” гр. Пловдив
 • Период на провеждане:  25.05.2023 г.
 • Начален и краен час: 09:00 ч. – 15:30 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Евроклас консулт
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 22