Обучения 2022/2023г.

 1. Тема на обучението: Майсторски клас на тема “Кои електронни платформи и приложения да ползвам в класната стая?”
 • Място на провеждане: ОУ “Д-р П. Берон” гр. Пловдив
 • Период на провеждане:  29.01.2023 г.
 • Начален и краен час: 09:30 ч. – 16:00 ч.
 • Наименование на обучителната организация: “Уча.се”
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 23
 1. Тема на обучението: „Взаимодействие и механизми между социалната и образователна системи, във връзка с превенция за отпадане от училище.”
 • Място на провеждане:  “Алхемист Резиденс Фон Голденбург” с. Белащица
 • Период на провеждане: 02.02.2023 г.
 • Начален и краен час: 09:00 ч. – 15:00 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Юнивърсъл скул
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 40