Обучения 2023/2024г.

 1. Тема на обучението: „Интерактивна дигитална платформа за обучение – mozabook“       

   по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 • Място на провеждане: Пампорово
 • Период на провеждане: 18.11.2023 г. – 19.11.2023 г.
 • Наименование на обучителната организация: ОРАК Инже
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 17

    2. Тема на обучението: „Ритъм карти дъга“

 • Място на провеждане: ОУ „Д-р П. Берон“ гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 06.11.2023 г.
 • Начален и краен час: 08:30 ч. – 12:30 ч.
 • Наименование на обучителната организация: LIBERA – институт за съвременно изкуство и терапия.
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 44

       3. Тема на обучението: „Социалната компетентност на работещите в образователната институция и изграждане на ефективни взаимоотношения“

 • Място на провеждане: ОУ „Д-р П. Берон“ гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 31.10-02.11.2023 г.
 • Начален и краен час: 08:30 ч. – 16:30 ч.
 • Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл скул“ЕООД
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 41