Обучения 2023/2024г.

 

 1. Тема на обучението: „Ефективно управление на класната стая.“       
 • Място на провеждане: ОУ „Д-р П. Берон“ гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 20.05.2024 г.
 • Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл скул“ ЕООД
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 39

2. Тема на обучението: „Иновативни модели на извънкласни дейности по интереси.“       

 • Място на провеждане: гр. Баня
 • Период на провеждане: 17.05.2024 г. – 18.05.2024 г.
 • Наименование на обучителната организация: Сдружение „Професионален Форум за Образованието“.
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 37

3. Тема на обучението: „Оказване на първа долекарска помощ при деца и ученици.“       

 • Място на провеждане: Пловдив, хотел Експо
 • Период на провеждане: 14.04.2024 г. – 16.04.2024 г.
 • Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл скул“ ЕООД
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 35

    4. Тема на обучението: „Ритъм карти дъга“

 • Място на провеждане: ОУ „Д-р П. Берон“ гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 06.11.2023 г.
 • Начален и краен час: 08:30 ч. – 12:30 ч.
 • Наименование на обучителната организация: LIBERA – институт за съвременно изкуство и терапия.
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 44

       3. Тема на обучението: „Социалната компетентност на работещите в образователната институция и изграждане на ефективни взаимоотношения“

 • Място на провеждане: ОУ „Д-р П. Берон“ гр. Пловдив
 • Период на провеждане: 31.10-02.11.2023 г.
 • Начален и краен час: 08:30 ч. – 16:30 ч.
 • Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл скул“ЕООД
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участници: 41