Празници

 

Цари Мали Град - 2014г.
Цари Мали Град - 5 клас
Рилски Манастир
Мелник - Кордопуловата къща
Мелник Кордопуловата къща
Мелник Кордопуловата къща

Изкушенията на 3-б клас
3 - б клас - госп. Лидия Тончева
6 - б клас
6 - б - 2014г.